fbpx

INFORMACJE PRAWNE

 

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację następujących zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na związanie poniższymi zasadami, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

Prawa do zawartości niniejszej strony internetowej przysługują Port Krynica Sp. z o.o.  z siedzibą w Olsztynie 10-811, ul. Żniwna 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707813, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł, Regon: 368926726, NIP: 7393906763 („Port Krynica Sp. z o.o.”).

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość strony można pobrać tylko do użytku własnego i w celach niekomercyjnych. Niedozwolona jest modyfikacja tej zawartości i jej powielanie. Żadne z niniejszych postanowień nie będzie interpretowane jako przyznanie, na zasadzie domniemania, przyzwolenia lub na innej zasadzie, jakiejkolwiek licencji ani prawa do korzystania z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej należącego do Port Krynica Sp. z o.o. lub dowolnej innej osoby.

Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, szata graficzna oraz inne prawa własności intelektualnej, wykorzystane lub przedstawione na stronie, stanowią własność Port Krynica Sp. z o.o. lub osób trzecich, są zastrzeżone oraz chronione prawem w Polsce i na świecie. Zabrania się wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego upoważnienia na piśmie przez dysponentów praw.

Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo pisemnej zgody Port Krynica Sp. z o.o.

Port Krynica Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby niniejsza strona internetowa zawierała informacje aktualne i dokładne. Przedstawione na stronie internetowej wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków.

Port Krynica Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności (w najdalej dozwolonym przez prawo zakresie) za decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie, w tym za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych ze strony, bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę, ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu użytkownika do tej strony internetowej lub jego braku, ani wynikające z wykorzystania informacji znajdujących się na tej stronie.

Dane osobowe przekazywane za pomocą niniejszej strony internetowej przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce prywatności.

Prezentowane materiały handlowe nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.